Ο Δρ. Άγγελος Αμδίτης είναι Διευθυντής Έρευνας στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και μέλος του Διοικητικού του Συμβουλίου. Είναι ο ιδρυτής και ο Διευθυντής της Ερευνητικής Ομάδας I-SENSE (http://i-sense.iccs.gr/).

 

Από τον Ιούνιο του 2018 είναι ο Πρόεδρος της ERΤΙCO - ITS Europe, όπου από το 2012  συμμετείχε στο Διοικητικό της Συμβούλιο. Είναι Αναπληρωτής Πρόεδρος του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ Α.Ε.). Είναι Μέλος της Εκτελεστικής και Διευθύνουσας Ομάδας της ALICE (συμπροεδρεύων της ομάδας εργασίας TG3: Συστήματα & Τεχνολογίες Διασυνδεδεμένης Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Είναι Αντιπρόεδρος και ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Οργανισμού Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών (ITS Hellas). Είναι ο εθνικός εκπρόσωπος της Ελλάδας για τις πλατφόρμες CCAM και C-ITS. Συμμετέχει ή έχει συμμετάσχει στις παρακάτω πλατφόρμες και οργανισμούς INATBA, EGVIA, OCG, A.SPIRE, DTLF, GEAR2030, TM2.0 Platform (Steering Body member), Trilateral WG on Automation, euRobotics, SENSORIS, WssTP, UITP, AIOTI κ.ά.

 

Είναι συγγραφέας 90 άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά και κεφάλαια βιβλίων και πάνω από 220 άρθρων σε πρακτικά συνεδρίων. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τον τομέα των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών και πιο συγκεκριμένα την ηλεκτροκίνηση, τα συνεργατικά συστήματα μεταφορών, τα αυτοματοποιημένα συστήματα και την έξυπνη κινητικότητα για τις επιβατικές και τις εμπορευματικές μεταφορές. Δραστηριοποιείται, επίσης, στην έρευνα που σχετίζεται με το Διαδίκτυο (IoT, Cloud services κ.λπ.) και τα έξυπνα ολοκληρωμένα συστήματα (ανάπτυξη αισθητικών πρωτοτύπων, ενσωματωμένα συστήματα, δίκτυα επικοινωνίας και άλλα), τις εφαρμογές τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών σε θέματα ασφάλειας και περιβάλλοντος κ.ά.

 

Έχει υπάρξει επιστημονικός υπεύθυνος σε πάνω από 150 Ευρωπαϊκά και Εθνικά ερευνητικά έργα τα τελευταία 20 χρόνια. Τώρα συντονίζει τις ερευνητικές δραστηριότητες των ακόλουθων ερευνητικών έργων: Cityscape, eCharge4Drivers, ELVITEN,ICT4CART, DIONE, HYPERION, CYBER-MAR, COREALIS, RESIST και IN-PREP, ενώ έχει συντονίσει επιτυχώς τα έργα SAFERtec, NeMo, FABRIC, PLUGGY, SCENT, INACHUS, SENSKIN, RECONASS, AQUAKNIGHT και INTE-TRANSIT.