Η Γαλάτεια Καλλέργη πήρε το πτυχίο Βιολογίας από το Πανεπιστήμιο Πατρών (1995) και το Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη Φυσιολογία από το Βιολογικό τμήμα του πανεπιστημίου Κρήτης (1997). Στην συνέχεια έγινε κάτοχος διδακτορικού διπλώματος της Ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης το 2003 με αντικείμενο την δυναμική ισορροπία της ακτίνης στα καρκινικά κύτταρα. Έχει κάνει μεταδιδακτορική έρευνα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης ενώ επίσης έχει εργαστεί ως συνεργάτης ερευνητής στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων στα: Laboratory of Ophthalmology in Tubingen University, Germany, The microtubule, signal transduction lab, Medicine, Weill Cornell Medical College, New York και στο Marlene and Stewart Greenebaum NCI Cancer Center, University of Maryland School of Medicine, Baltimore.

 

Σήμερα έχει εκλεγεί Επίκουρη Καθηγήτρια Βιοχημείας στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Έχει διατελέσει κύριος ερευνητής σε 12 προγράμματα από τα οποία 6 συγχρηματοδοτούμενα με ΕΕ. Αυτή τη στιγμή είναι επιστημονικά υπεύθυνη σε δύο προγράμματα ερευνώ-δημιουργώ-καινοτομώ, ένα πρόγραμμα Καραθεοδωρή και ένα διακρατικό πρόγραμμα με την Σαουδική Αραβία.

 

Έχει 36 δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές υψηλού κύρους με μέσο IF=5.29, Citations: 1702, h-index:21. Είναι πρώτή/τελευταία συγγραφέας σε 14 από αυτές τις δημοσιεύσεις. Έχει 56 δημοσιεύσεις σε διεθνή/εθνικά συνέδρια, καθώς και 29 επιλεγμένες ή προσκεκλημένες ομιλίες σε εθνικά/διεθνή συνέδρια. Έχει λάβει 9 υποτροφίες και διακρίσεις. Είναι μέλος 4 επιστημονικών εταιριών (AACR, EEBMB, HORG, ESLB).

 

Έχει επιβλέψει 11 Διπλωματικές εργασίες και Διδακτορικές διατριβές και είναι κριτής σε πολλά διεθνή περιοδικά (Annals of Oncology, Cancer Res. Etc).