Ο Γ. Παπαθεοδώρου είναι Καθηγητής "Περιβαλλοντικής και Γεωλογικής Ωκεανογραφίας" στο Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών (2018-2021) ενώ έχει διατελέσει Πρόεδρος (2013-2017) και Αναπληρωτής Πρόεδρος (2009-2013) του Τμήματος Γεωλογίας. Έχει διδάξει/διδάσκει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στα Πανεπιστήμια Πατρών, Θεσσαλίας, Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης και Αιγαίου.

 

Είναι διευθυντής των ΔΠΜΣ «Περιβαλλοντικές Επιστήμες» και «Ωκεανογραφία – Εξερεύνηση, αποτύπωση και διαχείριση θαλάσσιου περιβάλλοντος» του Πανεπιστημίου Πατρών.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα των επιστημών της θάλασσας όπως η Θαλάσσια Γεωλογία, η Φυσική και Χημική Ωκεανογραφία επιδιώκοντας να προσδώσει μια ανθρωποκεντρική διάσταση.

 

Μελετά συστηματικά τον θαλάσσιο πυθμένα (υποθαλάσσιες κατολισθήσεις, ενεργά σεισμικά ρήγματα και διαφυγές ρευστών) ενώ σε θέματα θαλάσσιας ρύπανσης έχει επικεντρώσει το ενδιαφέρον του στα θαλάσσια απορρίμματα (marine litter).

 

Σημαντική συνιστώσα των ερευνητικών του δραστηριοτήτων είναι το νέο ερευνητικό πεδίο της θαλάσσιας γεωαρχαιολογίας.

 

Έχει πραγματοποιήσει θαλάσσιες γεωαρχαιολογικές αποστολές στην Ελλάδα καθώς και σε σημαντικές ενάλιες αρχαιολογικές θέσεις της Μεσογείου Θάλασσας όπως στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, στην Κύπρο (ναυάγιο Μαζωτού), στον Λίβανο (Βύβλος, Σιδώνα, Anfeh), στην Αδριατική (Κροατικές ακτές) και στην Κορσική.

 

Διετέλεσε και διατελεί συντονιστής ή κύριος ερευνητής πολλών εθνικών, διεθνών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων (Marie Curie, FP6, FP7, Η2020, LIFE) σε θέματα Θαλάσσιας Γεωλογίας, Περιβαλλοντικής Ωκεανογραφίας και Θαλάσσιας Γεωαρχαιολογίας.

Έχει συγγράψει περισσότερα από 100 πρωτότυπα επιστημονικά άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (SCI) με υψηλή απήχηση (μέσο IF>3.0, h-index 30[Scopus]), 15 κεφάλαια σε επιστημονικά βιβλία ή συλλογικούς τόμους και άνω των 100 εργασιών σε Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων.