Ο Γεώργιος Τσιμικλής  έχει αποφοιτήσει από τη σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών το 2010. Στη συνέχεια απέκτησε μάστερ στην Νεοφυή Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία από το Πανεπιστήμιο ΚΤΗ της Σουηδίας. Τα πρώτα χρόνια της επαγγελματικής του καριέρας εργάστηκε στην Νότια Γαλλία σε εταιρείες ανάπτυξης λογισμικού . Την περίοδο 2015-2018 εργάστηκε στο Τοκυο/Ιαπωνία ως Project Manager , σε μεγάλα έργα εκσυγχρονισμού υπολογιστικών συστημάτων στο χώρο τουρισμού και την αξιοποίηση της ψηφιακής οικονομίας .

Από τον Μάιο του 2018 είναι μέλος της ομάδας isense του ΕΠΙΣΕΥ , και είναι υπεύθυνος της ομάδας Smart Integrated Systems (http://i-sense.iccs.gr/research-teams/smart-integrated-systems) . Συμμετέχει ως Senior Project Manager  σε μια σειρά ερευνητικών έργων της ομάδας στους τομείς :i) Εφοδιαστική Αλυσίδα και θαλάσσιες μεταφορές (ενδεικτικά έργα : COREALIS , Green C-Ports, SAFEPASS, MOSES ) ii) Ευφυή Συστήματα Υποδομών (ενδεικτικά έργα : RESIST, PILOTING, Assist-IoT, HYPERION, DIG_IT) iii)Περιβάλλον και νερό (ενδεικτικά έργα :DIONE, NextGen, B-WaterSmart , WaterMining) iv) Κυκλική Οικονομία και Βιομηχανική Συμβίωση (ενδεικτικά έργα : CORALIS ,AccelWater , Circ4Life , CIRC4Food ).

 

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν κυρίως τη χρήση της τεχνολογίας και των υπολογιστικών συστημάτων στους τέσσερεις αυτούς τομείς . Αυτό περιλαμβάνει , αισθητήρες και δίκτυα αισθητήρων , ανάλυση δεδομένων με χρήση εργαλείων μηχανικής μάθησης , εφαρμογές  επαυξημένης πραγματικότητας αλλά και πλατφόρμες συλλογής δεδομένων από πολλαπλές πηγές κι αξιοποίησης τους .