Ο Γιώργος Κυριακίδης ήταν ο ιδρυτής και επικεφαλής του εργαστηρίου υλικών TCM στο Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του ΙΤΕ που ξεκίνησε το 1990.

 

Διετέλεσε καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης από το 1981 έως το 2017.

 

Ήταν εκλεγμένος Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Έρευνας Υλικών (European Materials Research Society / E-MRS) την περίοδο 2017-2019.

 

Είναι κάτοχος πτυχίου Φυσικής από το ΑΠΘ, MSc σε Control Eng. από το UMIST Manchester και PhD σε Materials Eng. από το Salford University και κατέχει επίσης το MBA από το Πανεπιστήμιο του Surrey, Ηνωμένο Βασίλειο.

 

Ήταν ο ιδρυτής της πρώτης spin-off εταιρίας του ΙΤΕ (ΜΙΤΟΣ Α.Ε.) το 1988 και υπηρέτησε ως θεμελιωτής και πρώτος διευθυντής του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης (STEP-C).

 

Ειδικεύεται στην επιστήμη και την τεχνολογία υλικών και είναι ο συγγραφέας / συν-συγγραφέας σε περισσότερες από 150 επιστημονικές εργασίες, άρθρα και κεφάλαια βιβλίων ενώ έχει στο ενεργητικό του και τρείς διεθνείς πατέντες.

 

Από το 2019 διευθύνει μια νέα spin-off του ΙΤΕ, την PCN Materials, που χρηματοδοτείται από την εταιρία BIG PI Venures μέσω του EquiFund και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (EIF). Η εταιρεία εδρεύει στο Ηράκλειο και ειδικεύεται στη σύνθεση και παραγωγή καινοτόμων Φωτο-Καταλυτικών υλικών με απολυμαντικές και αντιρρυπαντικές ιδιότητες.