Η Δήμητρα Χονδρογιάννη είναι Αρχιτέκτων Μηχανικός του Πανεπιστημίου Πατρών με μεταπτυχιακές σπουδές στα «Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και Διαχείριση Έργων» στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, όπου και πραγματοποιεί την διδακτορική της διατριβή ως υπότροφος του ΙΚΥ, υπό την εποπτεία του Καθ. Γεωργίου Στεφανίδη με ερευνητικό ενδιαφέρον στην Κλιματική Αλλαγή και τις Έξυπνες Πόλεις.
Από το 2015 εργάζεται ως Συνεργάτης Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, έχοντας αναπτύξει και συντονίσει εθνικά και διεθνή έργα στον τομέα της Γαλάζιας Ανάπτυξης, των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών, της Αστικής Κινητικότητας και των Έξυπνων Πόλεων.

 

Έχει συντονίσει και συμμετάσχει σε διεπιστημονικά συνέδρια, όπως το Διεθνές Συνέδριο “Dive in Blue Growth” και το “ΜΙΤ STAMP Workshop” ενώ έχει λάβει διακρίσεις σε διαγωνισμούς, όπως ο Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός “Ανάπλαση του Κέντρου της Αθήνας”, το “ClimateLaunchpad” του Climate-KIC, το “Athens Digital Lab” και ο Διαγωνισμός Μεταφορών Ε.Ε.ΣΥ.Μ. "Δημ. Τσαμπούλας".

 

Αποτελεί ιδρυτικό μέλος και διατελεί Αντιπρόεδρος του “ITS Student Chapter” με στόχο την υποστήριξη των φοιτητών και νέων στην ενασχόλησή τους με τα ευφυή συστήματα μεταφορών και τις έξυπνες πόλεις. Διατελεί Γραμματέας της Γενικής Γραμματείας του ITS Hellas.