Δρ., ΜΒΑ, Δημήτριος Κ. Νιάκολας είναι Χημικός, συνεργαζόμενος ερευνητής στο ITE/IEXMH. Κατέχει Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και Διδακτορικό δίπλωμα στη Χημεία από το Πανεπιστήμιο Πατρών.

 

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στα πεδία της φυσικοχημείας, ετερογενούς κατάλυσης, χημικών/ηλεκτροχημικών διεργασιών για ενεργειακές και περιβαλλοντικές εφαρμογές, διεργασιών χημικής μηχανικής, χημικής και ηλεκτροχημικής κινητικής, [κυψελίδες καυσίμου/ηλεκτρόλυσης στερεών οξειδίων (SOFCs/SOECs), κυψελίδες ηλεκτρόλυσης χαμηλής θερμοκρασίας & υψηλής πίεσης (High Pressure PEM Electrolysis)], καθώς και στο σχεδιασμό ηλεκτροχημικών αντιδραστήρων, για επίγειες και διαστημικές εφαρμογές. Επίσης, τα πεδία εμπειρογνωμοσύνης του περιλαμβάνουν τις περιοχές στρατηγικής διαχείρισης ενέργειας, καινοτομίας, ανταγωνιστικότητας και την αξιολόγηση τεχνολογιών.

 

Έχει διατελέσει ομιλητής σε 45 Διεθνή και Ελληνικά συνέδρια με συνολικά 86 συμμετοχές. Είναι συγγραφέας σε 32 επιστημονικές δημοσιεύσεις, κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, κριτής ερευνητικών Ευρωπαϊκών προτάσεων στα πλαίσια του HORIZON 2020, μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης για το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) και μέλος στο μητρώο πιστοποιημένων αξιολογητών της Γ.Γ.Ε.Τ.

 

Επίσης, είναι ένας από τους υπεύθυνους για την συγγραφή και επιστημονική διεκπεραίωση σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά έργα, στα οποία περιλαμβάνονται τα: (l) “ROBANODE” [EU-FCH-JU-245355], (l) “SUSHGEN” [Marie Curie-ITN-238678], (l) “T-CELL” [EU-FCH-JU-298300], European Space Agency (ESA) [4000109578/13/NL/SC], (l) “SElySOs” [HORIZON 2020-671481], (l) “Eco-Bio-H2-FCs” [Τ2ΕΔΚ-00955], (l) “NewSOC” [HORIZON 2020-874577].