Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου: Η ερευνητική και συνεργατική διάσταση της προετοιμασίας των αυριανών ψηφιακών πολιτών

(Ινστ. Πληροφορικής)

To Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου ξεκίνησε να λειτουργεί από το Ιούλιο του 2016 υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και πιο συγκεκριμένα του Ινστιτούτου Πληροφορικής. Είναι επίσημος εκπρόσωπος στην Ελλάδα των Πανευρωπαϊκών Οργανισμών INSAFE / INHOPE που χαράσσουν την ευρωπαϊκή στρατηγική για ένα ασφαλές και ποιοτικό διαδίκτυο καθώς και ο αναγνωρισμένος εκπρόσωπος της Ελλάδας για το Expert Group on Safer Internet for Children της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ευαγγελία Δασκαλάκη, Υπεύθυνη Έρευνας και Ανάπτυξης Προγραμμάτων
Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου, Ινστιτούτο Πληροφορικής