Η Ευαγγελία Δασκαλάκη κατέχει πτυχίο από το τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΟΠΑ, και μεταπτυχιακό από το τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης,. Μετά το πτυχίο εργάστηκε για τις εταιρείες Volkswagen AG στη Γερμανία και Accenture ΑΕ στην Ελλάδα. Από το 2007 έως σήμερα εργάζεται στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ινστιτούτο Πληροφορικής σε διαφορά ερευνητικά προγράμματα. Το 2017 ξεκίνησε να εργάζεται ως Υπεύθυνος Έρευνας και Ανάπτυξης Προγραμμάτων στο Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ.

 

Οι αρμοδιότητες της δουλειάς της περιλαμβάνουν το σχεδιασμό και υλοποίηση Πληροφοριακών Συστημάτων, διαχείριση servers, firewalls και ιστοσελίδων. Εχει συμμετάσχει σε ένα σημαντικό αριθμό δημοσιεύσεων σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, με στόχο την ενημέρωση της επιστημονικής κοινότητας για την ασφάλεια στο διαδίκτυο στην Ελλάδα, καθώς και για τις εικόνες κακοποίησης παιδιών στο σκοτεινό διαδίκτυο (dark web).