Η Ευαγγελία Πορτούλη αποφοίτησε με άριστα από τη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. και εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο «Μελέτη και μοντελοποίηση αλληλεπιδράσεων οδηγών με βάση τη θεωρία λεκτικών πράξεων, προς την κατεύθυνση εμπλουτισμού συστημάτων αυτοματοποίησης της οδήγησης» στο Εργαστήριο Εργονομίας της ίδιας Σχολής.

 

Έχει μακρά ερευνητική εμπειρία σε θέματα ευφυών συστημάτων μεταφορών. Από το 2010 συνεργάζεται με την ομάδα I-SENSE του ΕΠΙΣΕΥ όπου ασχολείται με θέματα εργονομικής σχεδίασης συστημάτων υποστήριξης και αυτοματοποίησης οδήγησης και έξυπνης ηλεκτροκίνησης και είναι υπεύθυνη του τμήματος Διαχείρισης και Επικοινωνίας Έργων.