Ο Ι. Καλλίτσης είναι Καθηγητής του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών και συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ του Ινστιτούτου Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΕΧΜΗ/ΙΤΕ).

 

Έλαβε το Πτυχίο του (1979) και το Διδακτορικό του Δίπλωμα (1985) από το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστήμιο Πατρών.

 

Εργάστηκε ως μεταδιδακτορικός συνεργάτης στο Max-Planck-Institute for Polymer Research στο Mainz της Γερμανίας με υποτροφία του ιδρύματος Alexander von Humboldt (1989 - 1990) και στο Kunststofflaboratorium της BASF στο Ludwigshafen (1990 - 1991).

 

Έχει διατελέσει Εθνικός Εκπρόσωπος στην International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC), Polymer Division (2005-2009), και μέλος της European Polymer Federation (EPF) (2010-2012) και Προσκεκλημένος Καθηγητής στα Πανεπιστήμια Free University of Berlin-Germany, Université Louis Pasteur-Strasbourg-France, Swiss Federal Institute of Technology (ΕΤΗ)- Zurich, Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles (ESPCI-ParisTech)- France, University of Bordeaux-France.

 

Είναι ένας από τους συνιδρυτές της εταιρείας τεχνοβλαστού, Advent Technologies SA.

 

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη σύνθεση και την μελέτη των ιδιοτήτων νέων πολυμερικών και νανοδομημένων υλικών με έμφαση στην ανάπτυξη νέων υλικών για προηγμένες ενεργειακές τεχνολογίες, όπως οι οργανικές φωτοβολταϊκές κυψέλες, οι πολυμερικές δίοδοι εκπομπής φωτός, οι κυψελίδες καυσίμου και οι μπαταρίες λιθίου.

 

Επίσης ασχολείται με τη σύνθεση και το χαρακτηρισμό βιοστατικών πολυμερών καθώς και τη σύνθεση και μελέτη νέων υβριδικών υλικών.

 

Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 200 εργασίες σε διεθνή περιοδικά με σύστημα κριτών, και 15 διεθνή ή εθνικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

 

Το επιστημονικό του έργο έχει λάβει 8200 αναφορές (h-index 40, στη βάση δεδομένων Google Scholar) και είναι κριτής σε περισσότερα από 60 διεθνή περιοδικά.

 

Έχει επιβλέψει 23 διδακτορικές διατριβές. Συμμετείχε και συμμετέχει σε περισσότερα από 50 εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα.