Ο Δρ. Ιωάννης Κούτσελας είναι Αναπληρωτής Καθηγητής με ΦΕΚ «Μοριακά υλικά με έμφαση στους χαμηλοδιάστατους οργανικούς ανόργανους ημιαγωγούς» στο Τμήμα Επιστήμης των Υλικών του Παν. Πατρών. Γεννήθηκε το 1968 στην Αθήνα, αποφοίτησε από το Κολλέγιο Αθηνών (1986) έχοντας λάβει το βραβείο Βάκη για τη Φυσική. Σπούδασε με υποτροφία και έλαβε το Bachelor of Arts σε δύο τομείς, Φυσική και Μαθηματικά, από το Πανεπιστήμιο Williams College (USA) λαμβάνοντας το πτυχίο Φυσικής με Honours (1990) και την 1η θέση στους μαθηματικούς διαγωνισμούς Putnam ενώ βρισκόταν μέσα στους πρώτους 200 των ΗΠΑ. 

 

Οι διπλωματικές του εργασίες εστιάζονταν στον σχηματισμό κραμάτων AlxGay και MgxGay, ισομορφισμούς χώρων Hilbert και στην συνάρτηση Riemann ζ(x = 3). Συνέχισε σε μεταπτυχιακές σπουδές του με υποτροφία στο Παν. UCSD στον τομέα της μικροσκοπίας STM με εκπομπή βαλλιστικών ηλεκτρονίων. Στην συνέχεια έλαβε το Διδακτορικό τιυ  (1999) με τίτλο "Μη Συμβατικά Χαμηλοδιάστατα Ημιαγώγιμα Συστήματα" υπό την καθοδήγηση του Δρ. Γ. Παπαβασιλείου (Ε.Ι.Ε) από το Παν. Αθηνών ως υπότροφος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.

 

Έχει δουλέψει στην Intracom  στη Διεύθυνση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και υπηρέτησε ως Έφεδρος Αξιωματικός (ΔΒ). Από το 2000 κατείχε διάφορες θέσεις σε Πανεπιστήμια στην Ελλάδα.

 

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη σύνθεση,  χαρακτηρισμό, μελέτη και εφαρμογή σε διατάξεις μοριακών υλικών ενώ είναι από τους πρώτους ερευνητές στον κόσμο που ασχολήθηκε διεξοδικά με τους χαμηλοδιάστατους ημιαγωγούς βασισμένους σε αλογονίδια μετάλλων (περοβσκίτες) από το 1992.

 

Παρουσίασε την πρώτη διάταξη ηλεκτροφωταύγειας περοβσκιτών σε θερμοκρασία δωματίου καθώς και για πρώτη φορά παρατήρησε τα φαινόμενα υπερφωταύγειας περοβσκιτών.

 

Έχει ασχοληθεί σε ερευνητικά πεδία όπως οι οργανικοί υπεραγωγοί, τα οργανικά μέταλλα, τα σύνθετα νανοσωματίδια οργανικών μετάλλων/ημιαγωγών, βιοδραστικά γυαλιά, μεσοπορώδη υλικά και σύνθετα υλικά των προαναφερθεισών τάξεων.

 

Είναι ειδικός σε πολλαπλές πειραματικές τεχνικές όπως η περίθλαση ακτίνων Χ, μικροσκοπίες TEM/SEM, φασματοσκοπίες UV/IR/Raman, φασματομετρία μάζας (MS-MS), μετρήσεις φωτοαγωγιμότητας αλλά και σε  τομείς όπως υπολογισμοί ιδιοτήτων χαμηλοδιάστατων εξιτονίων και κλασσικής μοριακής δυναμικής ενώ ασχολείται και με αναλογικά και ψηφιακά ηλεκτρονικά.

 

Είναι συν-συγγραφέας σε 65 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές, έχει λάβει  1200 αναφορές, έχει συμμετάσχει σε 50 συνέδρια αλλά και έχει προσκληθεί ως ομιλητής σε 8 διεθνή συνέδρια.

 

Έχει επιβλέψει σε δύο διδακτορικές διατριβές αλλά και πολυάριθμους μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές.