Ο Παπαντωνίου Ιωάννης είναι Εντεταλμένος Ερευνητής και επικεφαλής του Εργαστηρίου «Μηχανικής Κυτταρικών Θεραπειών και Αναγεννητικής Ιατρικής» στο Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Είναι επίσης επισκέπτης καθηγητής στο τμήμα Εξέλιξης και Αναγέννησης, του Πανεπιστημίου KU Leuven, Βέλγιο.

 

Απόφοιτος του τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή ως υπότροφος του ΙΚΥ στο τμήμα Βιοχημικής Μηχανικής του Πανεπιστημίου University College London (UK) to 2008. Συνέχισε την ερευνητική του δραστηριότητα ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο KU Leuven, στο εργαστήριο αναγεννητικής ιατρικής, αναπτύσσοντας αυτοματοποιημένες διεργασίες για την παραγωγή πολυδύναμων κυτταρικών πληθυσμών σε βιοαντιδραστήρες αλλά και στη βιοεκτύπωση τρισδιάστατων ιστών για την αναγέννηση σκελετικών τραυμάτων.

 

Συμμετέχει σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα αλλά και σε διμερείς συνεργασίες με βιομηχανικούς συνεργάτες (όπως η Terumo, Pall Life Sciences, IMEC, Poietis κ.α.).

 

Είναι μέλος επιστημονικών οργανισμών όπως το European Society of Biochemical Engineering Sciences (ESBES), Tissue Engineering & Regenerative Medicine International Society (TERMIS), International Society of Biofabrication (ISBF).

 

Οι μέχρι τώρα ερευνητικές του δραστηριότητες είχαν ως αποτέλεσμα την δημοσίευση περισσότερων από 40 εργασιών σε ερευνητικά περιοδικά, 60 παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια, πολλές προσκεκλημένες ομιλίες σε συμπόσια και συνέδρια, συγγραφή 3 κεφαλαίων σε επιστημονικά βιβλία ενώ είναι συμμέτοχος και σε 1 εγκεκριμένη πατέντα.