Ο Κωνσταντίνος Μουστάκας έλαβε το δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών (2003) και το διδακτορικό δίπλωμα (2007) από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Από το 2003 έως το 2007 ήταν συνεργαζόμενος ερευνητής στο εργαστήριο επεξεργασίας πληροφορίας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ και στο Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής του ΕΚΕΤΑ, όπου ήταν και μεταδιδακτορικός ερευνητής την περίοδο 2007-2011.

Από τον Ιανουάριο του 2012 είναι στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών όπου υπηρετεί ως Αναπληρωτής Καθηγητής και συντονίζει την ομάδα Απεικόνισης Πληροφορίας και Εικονικής Πραγματικότητας.

 

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνουν την Εικονική, Μεικτή, Επαυξημένη Πραγματικότητα, Απτική Αλληλεπίδραση, Στερεοσκοπική Όραση, Υπολογιστική Όραση, Απεικόνιση Πληροφορίας, Ρεαλιστικές Προσομοιώσεις Εικονικής Πραγματικότητας, Εικονικούς Ανθρώπους, Βιοϊατρική Μηχανική, Επεξεργασία Γεωμετρίας, Τεχνητή Νοημοσύνη, Βιομετρία.

 

Διατελεί Διευθυντής του εργαστηρίου Ενσύρματης Τηλεπικοινωνίας και Τεχνολογίας Πληροφορίας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών από το 2018 και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Βιοϊατρική Μηχανική του Πανεπιστημίου Πατρών από το 2017.

 

Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 220 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά και διεθνή συνέδρια. Είναι μέλος επιτροπών διεθνών συνεδρίων και κριτής σε μεγάλο αριθμό επιστημονικών περιοδικών. Έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 25 έργα έρευνας και ανάπτυξης χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ και τη ΓΓΕΤ, σε 4 εκ των οποίων είναι/ήταν είτε συντονιστής είτε επιστημονικός συντονιστής. Είναι Senior Member της IEEE και της IEEE Computer Society και μέλος της Eurographics.