Ο Κωστόπουλος Βασίλειος είναι καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και Διευθυντής του Εργαστηρίου Τεχνικής Μηχανικής & Ταλαντώσεων. Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (1980) και PhD στην Εφαρμοσμένη Μηχανική (Wave Propagation & Scattering, Non – destructive testing of Composite Materials), Πανεπιστήμιο Πατρών (1987). Το διαστημα 1994–1996 ήταν Επισκέπτης Ερευνητής, στο JRC Petten, Institute for Advanced Materials, Ολλανδία, και την περίοδο 2018-2019 ήταν Επισκέπτης Καθηγητής το Πανεπιστήμιο του Delaware, USA (Center of Composite Materials). Διδάσκει σε προπτυχιακό επίπεδο Μηχανική του απαραμόρφωτου σώματος, Σύνθετα Υλικά, Σχεδιασμό κατασκευών με Ανοχή Βλάβης και Διαστημικές Τεχνολογίες, και σε μεταπτυχιακό επίπεδο διδάσκει εφαρμοσμένη/ανώτερη Δυναμική, Αναλυτικές και Πειραματικές Μέθοδοι Μη Καταστροφικού Ελέγχου Υλικών & Κατασκευών, Μηχανική Τροχιών και Ανάλυση Διαστημικών κατασκευών.

Είναι Εθνικός εκπρόσωπος και μέλος της Επιτροπής των Κρατων Μελών της ΕΕ για το JTI ‘CLEAN SKY 2’, και αντιπρόεδρος της επιτροπής (2014-σήμερα) και μέλος του Advisory Council for Aviation Research and innovation in Europe (ACARE). Συμμετέχει στην εκδοτική επιστημονική επιτροπή 4 διεθνών επιστημονικών περιοδικών και είναι αξιολογητής ερευνητικών προτάσεων για πολλούς ερευνητικούς οργανισμούς (EU, UK, Belgium, Switzerland, Czech Republic, Poland, Romania, Greece and Cyprus).

Έχει επιβλέψει ως κύριος επιβλέπων 31 ολοκληρωμένες διδακτορικές διατριβές. Έχει συγγράψει 215 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές και έχει 302 εργασίες σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Είναι κάτοχος 7 πατεντών (3 EPO, 1 USPO και 3 εθνικές). Έχει συγγράψει/επιμεληθεί 7 βιβλία (5 διεθνή και 2 ελληνικά), 17 κεφάλαια σε διεθνή βιβλία, 71 τεχνικές εκθέσεις και έχει λάβει 41 προσκλήσεις για ομιλίες σε διεθνή συνέδρια.

Η επιστημονική εργασία του έχει διεθνή αναγνώριση (4720 citations, 35 h-index (google scholar)) και έχει λάβει σειρά διεθνών βραβέυσεων με τελευταία το 2020 (1st Senior Scientist Award (AIR), in TRA-VISIONS 2020 Senior Researcher Competition, Transport Research Arena, Helsinki, 2020).