Ο Δρ. Λευτέρης Κουμάκης είναι Συνεργαζόμενος Ερευνητής στο Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιο-Ιατρικής του Ινστιτούτου Πληροφορικής (ΙΠ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ). Κάτοχος πτυχίου Επιστήμης Υπολογιστών με μεταπτυχιακό στον τομέα της Μηχανικής Μάθησης και Διδάκτωρ του Πολυτεχνείου Κρήτης με αντικείμενο διδακτορικής διατριβής την εξόρυξη γνώσης από βιολογικά δεδομένα. Από το 2015 υπηρετεί ως Εθνικός Εκπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Ερευνητική Υποδομή Βιοτραπεζών σε θέματα πληροφορικής και ολοκλήρωσης της πληροφορίας (BBMRI-ERIC CS IT) και είναι υπεύθυνος της αρχιτεκτονικής τεχνολογίας πληροφοριών για τον Ελληνικό κόμβο και το εθνικό δίκτυο Βιοτραπεζών. Έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει τη διαδικτυακή εφαρμογή MinePath (www.minepath.org), μια διαδραστική πλατφόρμα για την αναγνώριση σε πραγματικό χρόνο των διαφορικά εκφρασμένων υπο-μονοπατιών σε γονιδιακά ρυθμιστικά δίκτυα.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στις επιστημονικές περιοχές της εξόρυξης γνώσης και της Βιοϊατρικής Πληροφορικής με έμφαση στην αυτόνομη μάθηση και την εξατομικευμένη ιατρική. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 80 άρθρα σε σχετικά επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.