Ο καθ. Μανώλης Τσικνάκης έλαβε το B.Eng. πτυχίο Ηλεκτρολόγου και Ηλεκτρονικού Μηχανικού το 1983, το M.Sc. σε Μηχανική Μικροεπεξεργαστών το 1985, και το Ph.D. σε επεξεργασία σημάτων και ευφυή συστήματα το 1989, από το Πανεπιστήμιο του Bradford, UK.  Από το 1992 εργάστηκε ως κύριος ερευνητής στο Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιοϊατρικής του Ινστιτούτου Πληροφορικής, ΙΤΕ (ΙΤΕ-ΙΠ). Από 2012 είναι καθηγητής Βιοϊατρικής Πληροφορικής και Ηλεκτρονικής Υγείας του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ενώ είναι παράλληλα επισκέπτης καθηγητής/ερευνητής στο ΙΤΕ-ΙΠ.

O Δρ Τσικνάκης έχει διατελέσει Επιστημονικός Υπεύθυνος ή Κύριος Ερευνητής (PI) σε πολλά συγχρηματοδοτούμενα έργα έρευνας και ανάπτυξης.

Είναι Associate Editor του επιστημονικού περιοδικού ΙΕΕΕ Transactions on Biomedical and Health Informatics, και είναι επίσης μέλος του Editorial Board του Επιστημονικού περιοδικού European Journal of Biomedical Informatics . Έχει διατελέσει κύριος ομιλητής σε σημαντικά συνέδρια της IEEE. Λειτουργεί δε ως τακτικός κριτής σε πολλά επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.

Έχει δημοσιεύσει εκτενώς - περισσότερα από 300 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια - σε θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών ΤΠΕ στον τομέα της βιοϊατρικής πληροφορικής και μηχανικής και της μεταφραστικής έρευνας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη βιοϊατρική πληροφορική και την εμβιομηχανική, τη συναισθηματική υπολογιστική και τη μοντελοποίηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς (behavioral modeling), και τα ευφυή συστήματα διάχυτης νοημοσύνης για αναγνώριση δραστηριοτήτων και υποστήριξη της υγιούς και ανεξάρτητης διαβίωσης.