Ο Μιχάλης Κορνάρος είναι Χημικός Μηχανικός με Διδακτορικό Δίπλωμα στη Βιοχημική Μηχανική και Τεχνολογία Περιβάλλοντος.

 

Είναι Καθηγητής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών και Διευθυντής του Εργαστηρίου Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος (ΕΒΙΜΗΤΕΠ) στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

 

Έχει περισσότερες από 250 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, κεφάλαια βιβλίων και πρακτικά διεθνών συνεδρίων.

 

Τα κύρια επιστημονικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην επεξεργασία και αξιοποίηση αποβλήτων και βιομηχανικών παραπροϊόντων για την παραγωγή καινοτόμων βιοτεχνολογικών προϊόντων και βιοκαυσίμων.

Στα πλαίσια των ερευνητικών του δραστηριοτήτων έχει εκτεταμένη εμπειρία στη συμμετοχή και συντονισμό περισσότερων από 65 ερευνητικών προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από Διεθνείς και Εθνικούς πόρους, ως Συντονιστής και Κύριος Ερευνητής, συνολικού προϋπολογισμού μεγαλύτερου από 5 εκ. € για το Πανεπιστήμιο Πατρών.

 

Συμμετέχει ενεργά στην αξιολόγηση επιστημονικών δημοσιεύσεων (σε περισσότερα από 40 διεθνή περιοδικά και συνέδρια) και χρηματοδοτούμενων έργων και είναι ενεργό μέλος σε αρκετούς επαγγελματικούς και επιστημονικούς οργανισμούς.