Ο Νίκος Α. Καμπάνης είναι Διευθυντής Ερευνών στο ΙΤΕ και επικεφαλής του Εργαστηρίου Παράκτιας & Θαλάσσιας Έρευνας.

 

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην Υπολογιστική δυναμική ρευστών (με εφαρμογές στην υδροδυναμική, επιχειρησιακή ωκεανογραφία & μετεωρολογία, μοντελοποίηση θαλάσσιας ρύπανσης, εκτίμηση περιβαλλοντικού κινδύνου, ασυμπίεστες βιοϊατρικές και μηχανολογικές ροές) και ανάλυση δεδομένων (συλλογή από επιτόπιες παρατηρήσεις, επεξεργασία και αρχειοθέτηση μεγάλων δεδομένων και αφομοίωσης).

Διετέλεσε επισκέπτης ερευνητής στο INRIA (Γαλλία) και στο SACLANT (Ιταλία) και έχει διδάξει στο Τμήμα Μαθηματικών, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και στο Τμήμα Επιστημών του Πολυτεχνείου Κρήτης. Έχει περισσότερες από 120 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Έχει συμμετάσχει και συντονίσει ευρωπαϊκά και εθνικά έργα και την παροχή υπηρεσιών από το Εργαστήριο (π.χ. μελέτες για την προστασία των παράκτιων περιοχών από τη διάβρωση και την ανάπλαση παραλιών).