ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. (Ε.Π.Ι.Σ.Ε.Υ.)

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ι.Τ.Ε.)

Τσικνάκης_CV.png

Συνεργαζόμενος Ερευνητής, Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιο-Ιατρικής, Ινστιτούτο Πληροφορικής ΙΤΕ και Καθηγητής Βιοϊατρικής Πληροφορικής και Ηλεκτρονικής Υγείας, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Παπαντωνίου_cv.jpg

Εντεταλμένος Ερευνητής, Εργαστήριο μηχανικής κυτταρικών θεραπειών και αναγεννητικής ιατρικής, Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής ΙΤΕ

%CE%9D%CE%B9%CE%AC%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%

Συνεργαζόμενος Ερευνητής, Εργαστήριο Ηλεκτροχημικών Διεργασιών & Στοιχείων Καυσίμου/Ηλεκτρόλυσης , Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής ΙΤΕ

Πανδής_cv.jpg

Συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, του Κέντρου για τη Μελέτη της Ποιότητας του Αέρα και την Κλιματική Αλλαγή (C-STACC) και Καθηγητής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών

photo PLEXOUSAKIS.JPG

Διευθυντής του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ,

Επικεφαλής του Εργαστηρίου Πληροφοριακών Συστημάτων Ινστ. Πληροφορικής ΙΤΕ

Καθηγητής Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Δασκαλάκη_cv.jpg

Υπεύθυνη Έρευνας και Ανάπτυξης Προγραμμάτων
Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου, Ινστιτούτο Πληροφορικής ΙΤΕ

Ταλιανίδης.jpg

Διευθυντής του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ

ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΦΩΤΟ.jpg

Διευθυντής ερευνών στο Εργαστήριο Παράκτιας & Θαλάσσιας Έρευνας

Ινστιτούτo Yπολογιστικών Μαθηματικών ΙΤΕ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ (Π.Π.)