Συστήματα μοριακής διάγνωσης κοντά στον ασθενή 

(Ινστ. Μοριακής Βιολ. & Βιοτεχνολογίας) 

(Ανάκαμψη και Υγεία)

Ηλέκτρα Γκιζελή, καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ, Εργαστήριο Βιοαισθητήρων, Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, ΙΤΕ

 

 Στο εργαστήριο Βιοαισθητήρων του ΙΜΒΒ-ΙΤΕ,  τα τελευταία 10 χρόνια αναπτύσσουμε καινούργιες τεχνολογίες με σκοπό την «μεταφορά» πολύπλοκων αλλά αξιόπιστων και ευαίσθητων κλινικών αναλύσεων από το εργαστήριο κοντά στον ασθενή.

Στο πλαίσιο της πανδημίας της Covid-19, το εργαστήριο επιστράτευσε πρόσφατο καινοτόμο φορητό μοριακό διαγνωστικό σύστημα ικανό να επιτελεί αναλύσεις κατευθείαν από το δείγμα του ασθενούς (σάλιο, επίχρισμα) και εντός 30 λεπτών. Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί η κατασκευή μέσω τρισδιάστατης εκτύπωσης της πρωτότυπης συσκευής η οποία εκτυπώνεται και συναρμολογείται μέσα σε μόλις 12 ώρες. Τον Ιούνιο του 2020, η ΕΕ στο πλαίσιο του κατεπείγοντος ανακοίνωσε την ανταγωνιστική χρηματοδότηση ερευνητικών προτάσεων που θα προσφέρουν άμεση λύση στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Το εργαστήριο Βιοαισθητήρων έχοντας ήδη ολοκληρώσει την ανάπτυξη του φορητού διαγνωστικού συστήματος για ανίχνευση COVID-19 στο πεδίο, κατέθεσε πρόταση με σκοπό την άμεση διάθεση του προϊόντος στην αγορά. Η πρόταση ήταν μια από τις 23 προτάσεις που εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση σε σύνολο 454 που υποβλήθηκαν.  Η BIOPIX-T, τεχνοβλαστός του ΙΤΕ που ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 2019 με σκοπό να εκμεταλλευτεί τα καινοτόμα προϊόντα του εργαστήριου Βιοαισθητήρων, ανέλαβε την εμπορική εκμετάλλευση της συσκευής και την προώθηση του διαγνωστικού τεστ σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Για το σκοπό αυτό, η BIOPIX-T έχει ήδη προσελκύσει χρηματοδότηση ύψους 1.6 εκ. € από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF) και ιδιώτες επενδυτές.