Σύγχρονες πλατφόρμες μοριακής διάγνωσης για την πρόληψη της ελονοσίας και των εντομεταδιδόμενων ασθενειών   

(Ινστ. Μοριακής Βιολ. & Βιοτεχνολογίας)

(Ανάκαμψη και Υγεία)

Γιάννης Βόντας, καθηγητής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ, Εργαστήριο Μοριακής Εντομολογίας , Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, ΙΤΕ

 

 

 Κώστας Μαυρίδης, Συνεργαζόμενος Ερευνητής, Εργαστήριο Μοριακής Εντομολογίας, Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, ΙΤΕ

 

Η ομάδα Μοριακής Εντομολογίας του ΙΜΒΒ-ΙΤΕ διεξάγει πρωτοποριακή έρευνα για τη μοριακή ανάλυση του φαινομένου της ανθεκτικότητας, με σκοπό την ανάπτυξη διαγνωστικών για τη διαχείριση του φαινομένου, όσο και για την παρασκευή πιο αποτελεσματικών αλλά και λιγότερο τοξικών εντομοκτόνων.  Ολοκλήρωσε πρόσφατα ένα σημαντικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το DMC-MALVEC, το οποίο συντόνισε, με τη συμμετοχή μεγάλων ερευνητικών ινστιτούτων από την Ευρώπη και την Αφρική. Αναπτύχθηκε μια διαγνωστική πλατφόρμα που αυτοματοποιεί μια σύνθετη μοριακή διαδικασία, σε “δισκάκι” ή σωληνάκια “eppendorf” μιας χρήσης. Αναλύοντας το γενετικό υλικό ενός αγνώστου μίγματος κουνουπιών, το οποίο έχει συλλεχθεί με παγίδες, η πλατφόρμα μπορεί να εντοπίσει επικίνδυνα είδη κουνουπιών -δυνητικούς φορείς ασθενειών, το παράσιτο της ελονοσίας που τυχόν φέρουν, καθώς και την ανθεκτικότητά τους στα εντομοκτόνα. Τα αποτελέσματα εισάγονται σε μια έξυπνη βάση δεδομένων, που συνδέεται με συστήματα προειδοποίησης, ώστε να λαμβάνονται αποφάσεις και να καταρτίζονται αποτελεσματικά προγράμματα καταπολέμησης των διαβιβαστών της ελονοσίας. Το πρόγραμμα επιλέχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κατατάχθηκε στις «ιστορίες επιτυχίας» του Horizon 2020.