Ο Χρυσοβαλάντης Τσιάκος είναι Μηχανικός γεωπληροφορικής (B.Sc, M.Sc) μέλος της ερευνητικής ομάδας I-SENSE Group του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών. Από το 2015, συμμετέχει σε διάφορα έργα χρηματοδοτούμενα από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, που εστιάζουν στην εφαρμογή συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών και παρατήρησης γης στον τομέα του περιβάλλοντος.

 

Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: υποδομές χωρικών δεδομένων, τηλεπισκόπηση, πρότυπα, αρχιτεκτονικές μηχανικής μάθησης, περιβαλλοντικές εφαρμογές, επιστήμη πολιτών και πληθοπορισμός.

 

Αυτή τη στιγμή συμμετέχει σε έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, όπως το DIONE, το WaterFORCE & το WeObserve.