Seefar: Έξυπνα γυαλιά για τον πολυεπίπεδο μετριασμό απώλειας της όρασης και παροχή ένδειξης για την πρόληψη χρόνιων ασθενειών, για έναν υγιέστερο, ασφαλέστερο και παραγωγικότερο χώρο εργασίας για τον γηράσκοντα πληθυσμό (Ινστ. Πληροφορικής

Μανώλης Τσικνάκης, Καθηγητής Βιοϊατρικής Πληροφορικής και Ηλεκτρονικής Υγείας, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Συνεργαζόμενος Ερευνητής, Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιο-Ιατρικής, Ινστιτούτο Πληροφορικής ΙΤΕ

 

Ο πληθυσμός της Ευρώπης γερνάει. Έως το 2040, ποσοστό σχεδόν 27 % των κατοίκων της ΕΕ των 28 αναμένεται να είναι άνω των 65 ετών. Το γεγονός αυτό θέτει προκλήσεις σε σχέση με την απασχόληση, τις συνθήκες εργασίας, το βιοτικό επίπεδο και την ευημερία της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας. Επιπλέον, η υγεία, η ασφάλεια και η παραγωγικότητα στον χώρο εργασίας μπορεί να απειληθούν από προβλήματα της όρασης που παρουσιάζονται συχνότερα με την αύξηση της ηλικίας, ενώ οι παθήσεις της όρασης έχουν σοβαρή επίδραση στην ποιότητα ζωής ενός ατόμου και στις καθημερινές του δραστηριότητες.

Το See Far είναι μια ψηφιακά ενεργοποιημένη λύση που υποστηρίζει το γηράσκον εργατικό δυναμικό με προβλήματα όρασης, κατάσταση που σχετίζεται με την ηλικία, ώστε να  παραμείνει ενεργό στην επαγγελματική ζωή, βοηθώντας τα άτομα αυτά να διατηρήσουν και να ανανεώσουν τις επαγγελματικές και προσωπικές τους δεξιότητες αλλά και να υποστηρίξουν έναν ανεξάρτητο, ενεργό και υγιή τρόπο ζωής.

Το έργο See Far χρηματοδοτείται από το Horizon 2020. Συμμετέχουν σε αυτό 12 εταίροι από 5 διαφορετικές χώρες της ΕΕ, μεταξύ των οποίων πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις. Σκοπός του είναι η κατασκευή «έξυπνων γυαλιών» τα οποία, σε συνδυασμό με εφαρμογές που θα εγκαθίστανται στο κινητό τηλέφωνο, θα προσφέρει μια ψηφιακή λύση για την υποστήριξη του γηράσκοντος εργατικού δυναμικού με προβλήματα όρασης,  με απώτερο στόχο να συμβάλει στη δημιουργία ενός υγειούς, ασφαλούς και πιο παραγωγικού περιβάλλοντος εργασίας.

Σχεδιάζεται να είναι μια διακριτική λύση χαμηλού κόστους που εξασφαλίζει τη δημιουργία ενός προσαρμοζόμενου, έξυπνου περιβάλλοντος εργασίας και διαβίωσης. Αποτελείται, όπως ήδη αναφέρθηκε, από δύο βασικά στοιχεία, τα έξυπνα γυαλιά See Far και την εφαρμογή See Far για κινητά τηλέφωνα.

  • Τα έξυπνα γυαλιά See Far, τα οποία διαθέτουν φακούς επαυξημένης πραγματικότητας, προσαρμόζονται στις ανάγκες των χρηστών και βελτιστοποιούν την όραση αυτών. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω ενός εξατομικευμένου οπτικού βοηθού που καταγράφει την κατάσταση του ματιού, εντοπίζει τυχόν προβλήματα,  παθήσεις όρασης, και παρέχει την κατάλληλη βοήθεια μέσω της ενσωμάτωσης των τεχνολογιών επαυξημένης πραγματικότητας. Τα έξυπνα γυαλιά See Far υποστηρίζουν τους ηλικιωμένους χρήστες για να λύσουν τα πιο σημαντικά προβλήματα, να μεταμορφώσουν τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουν, δουλεύουν και συνεργάζονται στον οργανισμό τους (περιβάλλον εργασίας), αντιλαμβάνονται αλλά και εξερευνούν το εσωτερικό & εξωτερικό περιβάλλον.

  • Η εφαρμογή κινητού See Far, που επιτρέπει την παρακολούθηση της εξέλιξης της κεντρικής όρασης και την πρόβλεψη ρίσκου για την παρουσία ασθενειών (δηλ. καρδιαγγειακός κίνδυνος, κίνδυνος διαβήτη). Η εφαρμογή κινητού μέσω ενός μικρού, φορητού οφθαλμοσκοπίου συνδεδεμένου στο κινητό, καταγράφει εικόνες του αμφιβληστροειδούς, τις αναλύει μέσω τεχνικών τεχνητής νοημοσύνης και βαθιάς μάθησης και εντοπίζει τον τύπο και το στάδιο συγκεκριμένων προβλημάτων και παθήσεων όρασης.

Ο συνδυασμός των αποφάσεων της εφαρμογής See Far (ένδειξη παρουσίας οπτικού ή μη προβλήματος) με την έξοδο των έξυπνων γυαλιών See Far (τύπος καθημερινών οπτικών προβλημάτων που έχει ο χρήστης και η συμπεριφορά του) θα οδηγήσει στην παροχή προτάσεων καθοδήγησης στον χρήστη, μέσω τεχνολογίας επαυξημένης πραγματικότητας, υποστηρίζοντας την ανεξάρτητη και ενεργό διαβίωση. Οι προτάσεις αυτές είναι προσαρμοσμένες στο προφίλ του χρήστη μέσω της έξυπνης υπηρεσίας εξατομικευμένων οπτικών προτάσεων.

seefar.jpg